gå ner i vikt snabbt och effektivt Arkiveringsscheman A och B för posterierade avdrag för 2010

matschema viktnedgång Arkiveringsscheman A och B för posterierade avdrag för 2010

Vem borde filtabeller en B.

Frågan är inte så mycket som kan lägga in schema A B för 2010, utan snarare vem ska. Skattebetalare som tror att de kan ha haft vissa utgifter som överstiger standardavdraget bör överväga att fylla i Scheman A B för att kunna använda som arbetsblad för att bestämma deras totala avdrag för avdrag. Genom att specificera avdrag kan skattebetalare se var deras pengar har spenderats för vissa föremål under hela året och kan finna att de totala specificerade avdragen överstiger standardavdraget.

Föremål som finns i scheman A B inkluderar medicinska och dentala utgifter. Exempel på medicinska och dentala utgifter som kan dras av från bruttoinkomsten inkluderar försäkringspremier för medicinsk och dental täckning, receptbelagda läkemedel och utgifter som betalas till kvalificerade sjukvårdspersonal. Pengar som spenderas på diagnostikprov och undersökningar kan också dras av, inklusive sjukhusvistelser och vårdhjälp. Den kompletterande delen av Medicare försäkring (del B) och premier som betalas till Medicare (del D) kan ingå i specificeringen. Även program som slutar röka och gå ner i vikt kan hävdas.

Vissa skatter som hålls kvar för statliga och lokala myndigheter och myndigheter kan krävas, inklusive obligatoriska bidrag till vissa statliga program. Enligt gällande 2010 Instruktioner för Scheman A:

‘I allmänhet kan du dra av den faktiska statliga och lokala allmänna försäljningsskatten (inklusive kompensera användningsskatter) du betalade 2010 om skattesatsen var densamma som den allmänna försäljningsskattesatsen.’

Dessa scheman tillåter vidare avdrag för fastighetsskatt, personliga skatter och flera andra. Räntor som betalas, till exempel, för bostadsränta kan hävdas samt kvalificerade bolåns försäkringspremier. Investeringsintresse och en del av gåvor till välgörenhetsorganisationer kan dras av. Även förluster från olyckshändelser och stöld kan hävdas. Genom att dra av mer från bruttoinkomsten än standardavdraget bör den skattepliktiga inkomsten logiskt reduceras och därigenom minska skatteskulden. För de flesta är standardavdraget större än det totala avdraget från specificering. Men i extrema omständigheter kan det förekomma att produktisering är en bättre metod att ta det tillåtna avdraget.
gå ner i vikt snabbt och effektivt Arkiveringsscheman A och B för posterierade avdrag för 2010